Khu nghỉ dưỡng FLC Vĩnh Hưng- Vĩnh Thịnh- Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc

   Công ty CP Dịch Hồng Hawa cung cấp vật liệu và thi công công trình Khu nghỉ dưỡng cao cấp FLC tại Vĩnh Hưng- Vĩnh Thịnh- Vĩnh Tường- Vĩnh Phúc