BỘ BÁT ĐĨA SỨ CAO CẤP 69 MÓN ĐẬM PHONG CÁCH HOÀNG GIA ANH