CÚP SỨ CUNG ĐÌNH BAROQUE - BIỂU TƯỢNG CỦA CHIẾN THẮNG VÀ MAY MẮN