Thiết kế

 Các sản phẩm chính của dịnh hồng đang cung cấp trên thị trường bao gồm sản phẩm thạch cao,sản phẩm nhựa Pu,Pe,Ps những sản phẩm của dịch hồng luôn đặt tiêu chuẩn và tạo được niềm tin cho khách hàng.