TextBody
  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH HỒNG HAWA

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH HỒNG HAWA

Liên hệ

Văn phòng giao dịch

Địa chỉ: 1012A Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 0243 248 4079

Cửa hàng tại Hà Nội

Địa chỉ: 1012A Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 0243 248 4993

Cửa hàng tại Bắc Ninh

Địa chỉ: Dốc Tiêu, phố Mới, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh

Tel: 0222 3833 688

Nhà máy sản xuất

Địa chỉ: Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh

Tel: 0222 37 47 373

Cửa hàng tại Quảng Ninh

Địa chỉ: 82 Kênh Liêm – Hạ Long – Quảng Ninh

Tel: 0203 361 1559

Gửi thông tin liên hệ

TextFooter
Thông báo
Đóng