TextBody
  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH HỒNG HAWA

Chỉ thạch cao

X 4007 X4007

X 4007

 Chỉ thạch cao X 4007 dùng cho trang trí khung tranh, trang trí diện tường

Thông tin sản phẩm

                    

 Thông tin chi tiết chỉ thạch cao X 4007

 

Chiều dài: 2000 mm

Bản rộng: 50 mm

Chất liệu: Thạch cao

Phong cách:Hiện đại

Loại chỉ : Chỉ trơn

Ứng dụng: Chỉ thạch cao X 4007 dùng cho trang trí khung tranh, trang trí diện tường.

Bình luận

TextFooter
Thông báo
Đóng